Prohlášení klienta

Čestné prohlášení klienta

Já, jakožto klient rehabilitační ambulance a masérské provozovny (případně účastník sportovní akce pořádané subjektem – IČO 652 22 938), tímto čestně prohlašuji, že si nejsem vědom svého setkání s osobou, u které bylo diagnostikováno během posledních 14-ti dnů akutní onemocnění virem COVID 19, za posledních 14 dní jsem neměl zvýšenou teplotu ani dýchací potíže, nepociťuji ani žádné jiné příznaky přenosné respirační choroby a nežiji ve společné domácnosti s osobou, která má v současné době nařízenou karanténu. Jsem si vědom právních následků nepravdivého čestného prohlášení i trestného činu šíření nakažlivé choroby.

S ohledem na současnou celosvětovou pandemii považujeme za nutné upozornit v rámci informovaného souhlasu klienta na skutečnost, že žádná epidemiologická opatření nemohou zcela eliminovat možnost přenosu koronaviru COVID-19 a vyloučit možnost nákazy touto nemocí v podmínkách našeho zařízení. Tuto okolnost je proto třeba zařadit mezi rizika spojená s poskytovanou relaxační a rekondiční službou.

Stanovisko klienta

Já, jakožto klient rehabilitační ambulance a masérské provozovny (případně účastník sportovní akce pořádané subjektem – IČO 652 22 938), tímto beru na vědomí veškeré shora uvedené informace, kterým jsem plně porozuměl a nežádám bližší vysvětlení. Vyjadřuji tímto svůj svobodný a informovaný souhlas s prováděným zákrokem a poskytovanou službou i za současných shora uvedených podmínek.