Ceník

Ceník

Další zde neuvedené výkony a služby budou účtovány za smluvní ceny (smluvní ceny budou stanoveny před započetím výkonu).

Důležité!

Platnost ceníku od 1. 1. 2023! Nejsme plátci DPH! Změna ceníku vyhrazena!

Masáže

  • Klasická masáž zad částečná (šíje nebo bedra) … 500,-Kč (40 min) QR500
  • Klasická masáž zad celková (šíje a bedra) … 600,-Kč (60 min) QR600
  • Baňkování … 500,-Kč (20 min) QR500
  • Baňkování v kombinaci s částečnou masáží … 700,-Kč (60 min) QR700
  • Měkké techniky, PIR … 600,-Kč (40 min) QR600

Součástí masáží je prohřátí svalů soluxem nebo aplikace tepla jiným způsobem (lavatherm, rašelinový sáček etc.). Do celkové doby masáže je započítán i manipulační čas a dále čas pro aplikaci tepla.


Léčebná tělesná výchova, zdravotní tělesná výchova (cvičební jednotka 60 min)

  • LTV, ZTV – cvičební jednotka se specifickým typem cvičení … 500,-Kč (60 min) QR500

Typy cvičení: SM systém – spirální stabilizace, cvičení s overbally, cvič. na nestabilních plochách, cvič. s thera-bandy, cvič. s prvky Pilates a Kalanetiky, kompenzační cvičení, dechová cvičení, strečinková cvičení, instruktáž a konzultace jednotlivých typů cvičení. Do celkové doby cvičení je započítán i manipulační čas. Cena skupinových cvičení bude sdělena na požádání.


Kinesiotaping (kinesiotejpování)

  • Dle délky použité pásky (1cm = 1,00 Kč) + aplikace pásky 50,-Kč