Masérský kurz

Profesní kvalifikace – Sportovní masér/masérka

Absolvováním masérského kurzu a následným složením zkoušky z profesní kvalifikace Sportovní masér/masérka (kód: 69-037-M) získáte osvědčení, které Vám umožní vykonávat činnost maséra/masérky bez přímého dohledu (možnost práce na živnostenský list, živnost vázaná).

Profesně se uplatníte v různých oblastech (hotelové provozy, wellness, lázně a balneo provozy, rekreační zařízení, sportovní oddíly, sociální služby…).

Profesní kvalifikace “Sportovní masér/masérka”

Dosažení věkové hranice osmnácti let (plnoletosti) v den konání zkoušky, resp. v den zahájení přípravného kurzu. 

Účastník zkoušky (přípravy na zkoušku) nesmí v době zkoušky (přípravy na zkoušku) trpět infekčním nebo jiným nakažlivým onemocněním (prohlášení uchazeče o bezinfekčnosti).

Účastník zkoušky (přípravy na zkoušku) doloží zdravotní způsobilost pro výkon pracovní činnosti maséra/masérky, která se prokazuje lékařským potvrzením. Formulář pro lékaře Vám připravíme (většina praktikujících lékařů toto potvrzení vystaví i bez našeho tiskopisu).

Účastník zkoušky (přípravy na zkoušku) si přinese vlastní ručník, prostěradlo (pro položení na lehátko při masážích), vhodný pracovní oděv a obuv pro provádění masáží.

Před zkouškou (přípravou na zkoušku) Vás seznámíme s BOZP, PO a GDPR, které se vztahují k této činnosti.

      • Momentálně nabízíme pouze individuální formu přípravy - další info 📱 604553654

Blended learning
Skupinová výuka
Klasická (frontální) výuka
Praktická výuka
Online výuka
Distanční výuka
Konzultace

Dokumenty v elektronické podobě (docx, PDF aj.)
Powerpointové prezentace
Instruktážní videa
Materiály v listinné podobě
3D modely a postery
Přehledy literatury a zdrojů
Další zde neuvedené materiály

Konzultace Vámi používaných materiálů.

Zkouška z profesní kvalifikace ... 4.000,-Kč

Individuální příprava ... (cenu stanovíme dle náročnosti a délky přípravy)

Nelze proplácet přes úřad práce!

Praktická část - Havlíčkův Brod, Nádražní 582 (Poliklinika HB)

Teoretická část - Havlíčkův Brod, Nádražní 582 (Poliklinika HB)

Veškeré dotazy ohledně zkoušky z profesní kvalifikace “Sportovní masér/masérka” Vám zodpovíme telefonicky 📱 604 553 654.

Odkazy související s kvalifikací Sportovní masér/masérka (kód: 69-037-M):

Národní soustava kvalifikací
Národní soustava povolání 
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Osvědčení o získání profesní kvalifikace Sportovní masér/masérka (kód: 69-037-M) je platné v celé EU.
K osvědčení Vám připravíme EUROPASS, který uvádí odborné kompetence dané kvalifikace v anglickém jazyce.