Služby

Poskytované služby

Nabízíme Vám tyto služby: masáže, měkké techniky, baňkování (cupping), kinesiotaping, léčebná a zdravotní tělesná výchova (LTV + ZTV), spirální stabilizace (SM systém), pilates + strečinková cvičení, cvičení na nestabilních plochách, posilování se zaměřením na HSS (hluboký stabilizační systém), cvičení PIR (post-izometrická relaxace), další typy cvičení a sportovních aktivit.

Důležité!

S výběrem vhodné terapie Vám poradíme. Při volbě terapie je nutné zohlednit Váš aktuální zdravotní, fyzický a psychický stav, věk klienta etc., abychom maximalizovali kladný efekt zvolené služby.

Podrobnější popis nabízených služeb naleznete pod tímto textem.
  • Masáže – masáž je terapie, kterou se mohou aplikováním tlaku na svaly a tkáně léčit zranění, zmírňovat bolesti a stres, zlepšovat krevní oběh a uvolňovat napětí. Masáž je nejstarší formou terapie.
  • Měkké techniky – speciální manuální technika ošetřující měkké tkáně (kůže a podkoží, svaly a fascie), dochází k uvolnění fascií a odstranění spoušťových bodů –  trigger-pointů, odstranění myogelóz (nejedná se o masáž, vykonává se bez masážního prostředku, protažení, řasení, tlak v postiženém místě).
  • Baňkování – používá předem zahřátých nádobek, většinou skleněných, které při chladnutí vyvíjejí podtlak na kůži a podkoží. Působí nepřímo přes jednotlivé reflexní zóny na příslušné orgány.
  • Kinesiotaping – metoda využívaná ve fyzioterapii, sloužící k ovlivňování muskuloskeletárního systému a lymfatické soustavy, spočívá v lepení elastických bavlněných pásek na postiženou oblast. Tyto pásky aplikujeme specifickým způsobem dle požadovaného efektu. Kinesiotejp Vám nalepíme přímo v rehabilitační ordinaci. U některých aplikací (dle lokality ošetřovaného místa) je možné pásku aplikovat bez cizí pomoci, v tomto případě Vám vysvětlíme a naučíme Vás správnému užití tejpu (tejpy lze zakoupit přímo v naší ordinaci).
  • LTV + ZTV – cvičení zaměřené na kompenzace vad, které vznikly jednostranným přetěžováním muskulo-skeletárního systému, sedavým způsobem života, nepřiměřenými pohybovými stereotypy etc.
  • SM systém – léčebné rehabilitační cvičení s terabandy, při kterém dochází ke spirální stabilizaci páteře se současným efektem trakce směrem vzhůru.
  • Pilates – metoda tělesného cvičení, která byla vyvinuta a propracována na začátku 20. století Josephem Pilatesem v Německu, Velké Británii a Spojených státech amerických. Cvičení je zaměřeno na stabilizaci hlubokého stabilizačního systému (HSS). Při cvičení se rozvíjí i senzomotorika.
  • Cvičení na nestabilních plochách – cvičení se speciálními pomůckami, kdy dochází ke zpěvnění hlubokého stabilizačního systému (HSS, “core”) lidského těla.
  • Další sportovní aktivity – strečink na anatomických základech, cvičení PIR, kalanetika, snowboarding, lyžování etc.